Promocje

- Dla rozpoczynających działalność – przez pierwsze 2 miesiące działalności udzielamy rabatu w wysokości 50% ustalonej ceny za usługę,

- Dla zmieniających biuro – za pierwszy prowadzony przez nas miesiąc udzielamy rabatu w wysokości 100% ustalonej ceny za usługę,

- Dla polecających nas -Rekomendujący otrzymuje jednomiesięczny rabat w w wysokości 100% ustalonej ceny za usługę (jeśli kwota miesięcznej umowy z nowym Klientem jest mniejsza od kwoty miesięcznej umowy z Rekomendującym, udzielony rabat równy jest kwocie pierwszej faktury dla nowego Klienta).

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.