Oferta

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład, których wchodzą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,

 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,

 • rozliczania w zakresie podatku VAT,

 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,

 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,

 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,

 • sporządzania sprawozdań finansowych,

 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,

 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,

 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania

 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

 • Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnątrz Wspólnotowych Nabyć i  Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi. Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

Zus i płace

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Nasze biuro rachunkowe prowadzi profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:

 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),

 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z  dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,

 • drukowanie przelewów na składki ZUS.


Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów nasze
biuro rachunkowe dostosuje zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb.